วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

FPGA Digital Image Processing

เป็นการประมวลผลภาพด้วยฮาร์ดแวร์ โดยการออกแบบวงจรด้วย FPGA ร่วมกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

DEVELOPER ZOne